سی پی یو


بعلت نوسانات قیمت لطفا قبل از تصمیم برای خرید با ما تماس بگیرید

۱


Intel-CPU

سی پی یو INTEL i7

قیمت:?☎️??تومان


Intel-CPU

سی پی یو INTEL i5

قیمت:?☎️??تومان


Intel-CPU

سی پی یو INTEL i3

قیمت:?☎️??تومان


Intel-CPU

سی پی یو INTEL 3250

قیمت:?☎️??تومان


Intel-CPU

سی پی یو INTEL 1840

قیمت:?☎️??تومان


 

 

 

 

 

 

Print Friendly
شمارنده