کارت گرافیکی


بعلت نوسانات قیمت لطفا قبل از تصمیم برای خرید با ما تماس بگیرید

 


۸۰۰px-XFX_logo_v2_black_text.svg


item_XL_7219339_5458225

کارت گرافیک XFX 5450 1G

قیمت:?☎️??تومان


item_XL_7219339_5458225

کارت گرافیک XFX 5450 2G

قیمت:?☎️??تومان

gigabyte-logo-1024x924


۳ (۳)

کارت گرافیک GIGA 610 2G

قیمت:?☎️??تومان


۴

کارت گرافیک GIGA 730 2G

قیمت:?☎️??تومان


 

 

 

 

 

Print Friendly
شمارنده