وزارت ارتباطات گزارش عملکرد یک ساله خود را منتشر کرد

۲۹مرداد ۱۳۹۶، محمدجواد آذری جهرمی ۳۶ ساله از مجلس برای رسیدن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رای اعتماد گرفت و سکان‌دار یکی از

ادامه
شمارنده