فیلترینگ این بار گریبان کسب‌وکارهای گردشگری را گرفت

با بسته شدن چند استارتاپ گردشگری و فروش بلیت آنلاین، به نظر می‌رسد که تیغ فیلترینگ بار دیگر گلوگاه استارتاپ‌ها را گرفته و نکته

ادامه
شمارنده