آیا هوش مصنوعی شغل‌های ما را خواهد گرفت؟

هوش مصنوعی با سرعت در حال ورود به عرصه­‌ی مشاغل انسانی است؛ مشاغلی که روزی، تنها در قلمرو توانایی­‌های نوع بشر بوده­‌اند. در ماه

ادامه
شمارنده