اینستاگرام باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند از جمله اینستاگرام، حتما باید داخل کشور نماینده

ادامه
شمارنده