۲۰ میلیون کاربر ایرانی اینترنت کمتر از ۲۰ سال سن دارند

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از ۵۶ میلیون کاربر اینترنت، ۲۰ میلیون نفر زیر ۲۰ سال سن دارند

ادامه
شمارنده