اپل اطلاعات ویروس‌ها را به تولیدکنندگان آنتی‌ ویروس ارائه نمی‌دهد

بررسی روی بدافزارهای جاسوسی‌کننده از سیستم‌ها در خاورمیانه نشان می‌دهد اپل اطلاعات بدافزارهایی که کشف می‌کند، دراختیار تولیدکنندگان نرم‌افزارهای امنیتی نظیر آنتی‌ویروس‌ها قرار نمی‌دهد.

ادامه
شمارنده