حمایت از پیام‌ رسان‌ های داخلی وارد مرحله بعدی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت فنی از پیام‌رسان‌های داخلی را کافی ندانسته و حمایت سایر دستگاه‌های مسئول را لازم می‌داند.  حمید فتاحی،

ادامه
شمارنده