اقدامات جدید وزیر ارتباطات برای کنترل پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی

بعد از آنکه وزیر ارتباطات در توییتر نظرسنجی برای ساماندهی پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی انجام داد، در آخرین توییت خود از ‏تصمیم نهایی برای حذف

ادامه
شمارنده