کاهش بسته‌های حجیم اینترنت ثابت توسط برخی شرکت‌ها!

این روزها اگر قصد تمدید اینترنت ADSL خانگی خود را داشته باشید و اگر از کاربران پر مصرفی باشید که بسته‌های ماهانه با حجم‌های

ادامه
شمارنده