نیمی از تلاش‌ها برای ورود به اکانتها توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد

با وجود تمهیداتی که شبکه‌های اجتماعی مختلف برای مقابله با اکانت های جعلی انجام داده‌اند، افراد سودجو به روش‌های جدیدی برای سو استفاده روی

ادامه
شمارنده