مافیای فیلترشکن‌ ها چه کسانی هستند؟

محمدجواد آذری جهرمی ظهر روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد. وزیر ارتباطات در این جلسه به مافیای فیلترشکن‌ ها اشاره کرد.

ادامه
شمارنده