دهه گذشته در یک نگاه؛ رخدادهایی که مایکروسافت تغییر دادند

مایکروسافت در دهه‌ی گذشته تغییرهای مهمی را تجربه کرد. در این مطلب به مهم‌ترین رخدادهایی اشاره می‌کنیم که تاریخ ردموندی‌ها را تغییر داد. در

ادامه
شمارنده