به‌لطف فناوری هوش مصنوعی شمار کاربران توئیتر از ۱۵۰ میلیون نفر گذشت

شبکه‌ی اجتماعی توییتر در زمستان سال ۲۰۱۹ به رکورد ۱۵۲ میلیون کاربر روزانه رسید. گزارش مالی سه‌ ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۱۹ توییتر نشان می‌دهد

ادامه
شمارنده