عدم وجود بستر اینترنت ملی باعث تحمیل هزینه‌ها به مردم می‌شود

رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع بر ضرورت راه‌اندازی کامل اینترنت ملی تأکید کرد و گفت: لزومی ندارد اطلاعاتی که بین خودمان

ادامه
شمارنده