وزارت ارتباطات: تا یک سال دیگر تمامی خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود

وزارت ارتباطات پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال ۱۴۰۰ همه‌ی خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی ارائه شود. سهم اقتصادی هسته‌ی مرکزی اقتصاد دیجیتال در ایران سال گذشته به

ادامه
شمارنده