نیمی از تلاش‌ها برای ورود به اکانتها توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد

با وجود تمهیداتی که شبکه‌های اجتماعی مختلف برای مقابله با اکانت های جعلی انجام داده‌اند، افراد سودجو به روش‌های جدیدی برای سو استفاده روی

ادامه

شبکه های اجتماعی می توانند تیراندازی را قبل از وقوع شناسایی کنند؟

تیراندازی در ال پاسو و دیتون طی روزهای گذشته، یکی دیگر از فجایع خونبار آمریکا را رقم زد و حداقل ۳۱ نفر را به

ادامه
شمارنده