کاربران Hangouts Meet می‌توانند میتینگ‌ها را برای ۱۰۰,۰۰۰ نفر لایو استریم کنند

گوگل اخیرا اعلام کرده که کاربران حق اشتراک‌پرداز G Suite حالا می‌توانند از طریق پلتفرم Hangouts Meet برای ۱۰۰,۰۰۰ هزار نفر لایو استریم کنند. اگر

ادامه
شمارنده