ارزش سهام مایکروسافت رکورد شکنی کرد

با وجود آنکه برخی کارشناسان، مایکروسافت را برای حملات سایبری اخیر مورد نکوهش قرار داده اند اما حداقل اتفاق مذکور برای سرمایه گذاران با

ادامه
شمارنده