فهرست وابسته‌ترین کشورهای دنیا به اینترنت منتشر شد

رتبه ایران در استفاده از اینترنت پایینتر از میانگین جهانی است اما «گزارش دیجیتال ۲۰۱۹» به رشد قابل توجه استفاده کاربران ایرانی از شبکه

ادامه
شمارنده