تکامل انسان سریع‌تر از همیشه ادامه دارد

پژوهشگران بر این باورند که علی رغم مراقبت‌های پزشکی مدرن تکامل انسان همچنان ادامه دارد. قدرت پزشکی مدرن برای زنده نگهداشتن ما ممکن است

ادامه
شمارنده