تکامل انسان سریع‌تر از همیشه ادامه دارد

پژوهشگران بر این باورند که علی رغم مراقبت‌های پزشکی مدرن تکامل انسان همچنان ادامه دارد. قدرت پزشکی مدرن برای زنده نگهداشتن ما ممکن است

ادامه

۲۴ دانستنی درباره ی تکنولوژی!

ممکن است شما به دلیل اینکه تکنولوژی باعث آسان تر شدن زندگی تان شده، قدردان آن باشید، اما اکثر مردم نمی دانند که تکنولوژی

ادامه
شمارنده