پیام رسان ها تا یک سال دیگر سرورهای شهروندان ایران را به داخل بیاورند

  شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد که شبکه‌های پیام‌رسان فعال در کشور ظرف یک سال آینده انبارش یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا سنتر) خود

ادامه
شمارنده