فاکس‌کان، تولید آزمایشی عینک واقعیت افزوده اپل را آغاز کرد

 شرکت فاکس‌کان تولید لنزهای نیمه شفاف عینک واقعیت افزوده اپل را تقریبا ۲ ماه است که به طور آزمایشی آغاز کرده است. طبق گزارشی

ادامه
شمارنده